Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bidrag till barn- och ungdomsföreningar

Här hittar du de stödformer som kan sökas till er förening som har barn- och ungdomsverksamhet i Knivsta kommun.

Kom ihåg

Ansökan om föreningsbidrag sker via Föreningsservice. Föreningen behöver registrera sig och ha ett aktivt konto för att kunna ansöka, klicka på knappen ovan. Tydliga instruktioner för registreringen finns i Föreningsservice.

Grundstöd söker du om er förening bedriver aktiviteter för barn och ungdomar mellan 5 till 25år. Grundstöd är ett verksamhetsstöd som beräknas på hur många bidragsberättigande medlemmar föreningen har.

Ansökningsperiod: Stängd

Ledarutbildningsstöd syftar till att täcka delar av föreningens kostnader förknippade med utbildning av ledare på utbildningar anordnade av riks-, region- eller distriktsorganisation alternativt lokal förening.

Sök ledarutbildningsstöd via vårt webbformulärlänk till annan webbplats

Projekt- och lovstöd kan sökas av stödberättigad barn- och ungdomsförening som vill genomföra ett särskilt projekt.

Projektstöd ska gå utanför den ordinarie verksamheten i syfte att bredda verksamheten.

Lovstöd handlar om att ni som förening vill anordna en aktivitet för barn och unga under något av skolloven. Bidraget syftar till att stimulera utveckling, breddning och underlätta och möjliggöra prova på-verksamhet.

Sök Projekt- och lovstöd länk till annan webbplatsvia vårt webbformulärlänk till annan webbplats

Nybildad förening som huvudsakligen syftar till att bedriva verksamhet för barn och unga i åldrarna 5-25 år och uppfyller punkterna under Allmänna bestämmelser är berättigade till 5 000 kr i startbidrag. 

Stöd utgår med visst belopp för varje deltagande stödberättigad medlem vid stödberättigat aktivitetstillfälle. Bidraget uppgår till ca 7 kr/deltagare/aktivitetstillfälle och betalas ut två gånger per år.

Ansökningsperiod: 15 juli - 25 augusti

Sök Aktivitetsstöd för vårterminen 2020 här!länk till annan webbplats

Övriga stöd

Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som ansökt/ansöker om aktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter föregående år. Stödformen syftar till att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi. 

Ansökningsperiod: Stängd

Underhållsstöd kan sökas av stödberättigad förening som äger eller långtidsförhyr en lokal/anläggning. Stödet går till underhåll och fysiska förbättringar. 

Ansökningsperiod: Stängd

Föreningar som bedriver verksamhet inom parasport eller som strategiskt arbetar med tillgänglighet och funktionsvarierade förutsättningar har rätt till stöd från kommunen. Det finns möjlighet att både ansöka om verksamhetsbidrag och ledsagarbidrag.

Sök Funktionsstöd via vårt webbformulärlänk till annan webbplats

Frågor?


För frågor rörande idrotts- och fritidsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Magnus Kalm, e-post magnus.kalm@knivsta.se.

För frågor rörande kultur- och bygdegårdsföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander, e-post jon.hulander@knivsta.se

Vid lansering av kommunens nya Föreningsservice kan svarstiden för frågor bli något längre än normalt, men vi svarar så fort vi kan och i den ordning frågorna kommer in.

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juli 2020