Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Föreningsbidrag och stipendier

Föreningar kan ansöka om stöd och bidrag av Knivsta kommun. På denna sida hittar du vilka bidrag du kan söka och instruktioner för hur du ansöker. Här finns även kommunens stipendium för ungdomar och anvisningar för nominering.

Knivsta kommun ger stöd och bidrag till föreningar i kommunen. Bidragen syftar att ge ett visst ekonomiskt stöd till föreningarna och ska bidra med förutsättningar för att kunna bedriva en inkluderande och aktiv verksamhet. Kommunen ger stöd till fyra kategorier av föreningar:

  1. Barn-och ungdomsföreningar
  2. Bygdegårdsföreningar
  3. Kulturarrangemang
  4. Pensionärsföreningar

För att få ansöka om stöd krävs att din förening uppfyller villkoren för någon av dessa kategorier. Du läser mer om villkoren under respektive kategori längre ner på sidan.

Steg 1 - Registrering

För att du ska kunna ansöka om föreningsstöd måste din förening vara registrerad hos oss på kommunen. Så här registrerar du din förening.

Steg 2 - Hitta rätt stöd

När du registrerat din förening är det dags att hitta det stöd du vill ansöka om. Beroende på vilken verksamhet din förening ägnar sig åt och vilka behov föreningen har finns olika stöd att välja mellan. Klicka in på den föreningskategori din förening tillhör och leta där efter det stöd ni behöver.

Steg 3 - Ansökan

Efter att du hittat det stöd du vill söka klickar du länken som finns i beskrivningen av stödet för att komma till ett webbformulär. Du fyller där i de uppgifter som efterfrågas och skickar sedan in formuläret för att göra din ansökan. Observera att länkformulären endast är publicerade under aktuell ansökningsperiod för stödet.

Steg 4 - Handläggning

Din ansökan skickas till en handläggare på kultur-och fritidskontoret. Ansvarig handläggare bedömer din ansökan och kräver in komplettering om det behövs. Ibland görs även en prioritering innan godkännande.

Steg 5 - Beslut och utbetalning

Handläggningen avslutas med att ett beslut kring ansökan fastslås där din ansökan antingen beviljas eller avslås. Beslutet skickas till föreningens konto och eventuell utbetalning sker sedan till anmält Bankkonto.

Text

Kommunens bidrag och stipendium:

Text

Frågor?

För frågor rörande idrotts- och fritidsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Therese Burström, e-post therese.burstrom@knivsta.se.

För frågor rörande kultur- och bygdegårdsföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander, e-post jon.hulander@knivsta.se

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 december 2021