Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stöd till barn och unga

Alla hamnar någon gång i livet i situationer när vi behöver stöd. Ju tidigare du behöver hjälp, desto lättare kan det vara att lösa ditt problem.

Kommunen, tillsammans med andra aktörer, erbjuder olika stödinsatser till dig som barn eller ungdom.

Barn och unga med psykisk ohälsa

Kommunen - Elevhälsan - samt regionens samtalsmottagning i Knivsta kan hjälpa dig som mår dåligt och har behov av att prata med någon.

Ungdomsmottagning

Regionen bedriver ungdomsmottagning i samma lokaler som vårdcentralen. Kommunen - Enheten för råd och stöd - har där en kurator som arbetar 50% med samtalsstöd.

Medling för ungdom

Tillsammans med Uppsalas ungdomsjour ger kommunen - Enheten för barn och unga - stöd samt hjälp till samtal mellan brottsutsatta och förövare

Stödboende för barn och unga

Knivsta kommun - Enheten för socialpsykiatri och stödboende - driver i egen regi ett stödboende för barn och unga - 16-20 år som av någon anledning inte kan bo hemma. Ansökan av insatsen görs hos Enheten för barn och unga.

Barn och vuxen med hjärta i händerna
Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020