Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder ärenden som ska till kommunstyrelsen och fattar också vissa beslut.

Hur utskottet arbetar

Arbetsutskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen redovisas i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i utskottet.

Arbetsutskottet ska ha en sammanträdesplan som fastställs av kommunstyrelsen för varje år. Sammanträdena är slutna.

Den delegation utskottet har står i kommunstyrelsens delegationsordning. Utskottet för mötesanteckningar. Om utskottet fattar beslut dokumenteras dessa i protokoll.

Arbetsutskottets ledamöter

Klas Bergström (M), ordförande

Boo Östberg (C), vice ordförande

Övriga ledamöter

Lennart Lundberg (KNU), ledamot

Claes Litsner (S), ledamot

vakant (KD)

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 augusti 2021