Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19
#layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer)
Sök på webbplatsen
#layerCloseButton('search-layer')

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktige sitter 31 ledamöter som väljs vart fjärde år av Knivstaborna i allmänna val.

De förtroendevalda i kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor av större vikt för kommunen. Det är bland annat skattesatsen, kommunens mål, vissa riktlinjer samt budget och avgifter. 

Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas och vilka deras ansvarsområden ska vara.

Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt nio gånger om året, på onsdagar klockan 18, i Tilassalen i Knivsta kommunhus.

Sammanträdena är alltid öppna för alla att lyssna på från läktaren. Du kan också titta på sammanträdet hemifrån eftersom det filmas och sänds direkt. Efter sammanträdet läggs filmen ut på knivsta.se.

Se kommunfullmäktiges kommande sammanträden och årets genomförda sammanträden i menyn.

Där hittar du också webbsändningar från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Presidium

1:e vice ordförande, Kommunfullmäktige samt 1:e vice ordförande socialnämnden

Britt-Louise Gunnar (S)

Ordförande, samhällsutvecklingsnämnden

Thor Övrelid (M)

2:e vice ordförande, kommunfullmäktige

Britta Lästh (KN.NU)

Ersättare

Hitta rätt i vår information

Sidan Kommande sammanträden

Här listar vi kommande sammanträden. Kallelserna länkas upp ungefär en vecka före mötet.

Sidan Genomförda sammanträden

Här listar vi handlingar och protokoll från de sammanträden som genomförts under året.

Sidan Arkiv, politiska sammanträden

Här listar vi protokoll från tidigare års sammanträden.

Vill du läsa handlingar och protokoll från sammanträden som ägt rum ännu längre tillbaka? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 juni 2021