Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunalråd

Knivsta har tre kommunalråd med uppdrag i kommunen, på heltid eller deltid.

Den största delen av de förtroendevaldas politiska arbete i en kommun sker på fritiden, ofta kvällstid. Kommunfullmäktige sammanträder på kvällstid. Kommunstyrelsen och alla nämnderna sammanträder i regel på dagtid.

Knivsta har tre kommunalråd med uppdrag i kommunen, på heltid eller deltid.

En viktig politisk uppgift för kommunalråden är att representera kommunen i olika regionala samarbetsorgan eller i annan samverkan.

En annan politisk uppgift är att företräda kommunen gentemot näringsliv och andra intressenter.

Knivsta kommuns kommunalråd

Ordförande, kommunfullmäktige

Klas Bergström (M)

1:e vice ordförande, kommunstyrelsen, kommunalråd

Boo Östberg (C)

 2:e vice ordförande kommunstyrelsen samt kommunalråd

Lennart Lundberg (KN.NU)

Klas Bergström (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Boo Östberg (C), kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 mars 2021