Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förvaltning och bolag

Knivsta kommun har en förvaltning med åtta kontor. Kommundirektören är övergripande ansvarig för förvaltningen. Förvaltningschefer ansvarar för sina respektive kontor med tillhörande verksamheter.

Förvaltningens kontor

Förvaltningens kontor är:

  • Ekonomikontoret
  • Fritid- och kulturkontoret
  • HR-kontoret
  • Innovationskontoret
  • Kommunledningskontoret
  • Samhällsbyggnadskontoret
  • Tillväxtkontoret
  • Utbildningskontoret
  • Vård- och omsorgskontoret

Genom delägarskap i Attunda räddningstjänstförbund, Roslagsvatten och Norrvatten driver Knivsta kommun en del av sin verksamheter i samverkan med andra kommuner.

Resultatenheter

Kommunens verksamheter såsom till exempel förskola, grundskola samt vård och omsorg arbetar som fristående enheter med eget resultatansvar.

Köp av verksamheter

En del drift- och serviceverksamheter sköts av externa leverantörer eller partners. Knivsta kommun köper också en del tjänster av andra kommuner, exempelvis gymnasieskolan.

Kontaktcenter Knivsta

Kontaktcenter Knivsta hjälper dig med information, vägledning och rådgivning inom kommunens alla verksamheter.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 september 2021