Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta bibliotek firade 90 år

Under 2018 fyllde Knivsta bibliotek 90 år vilket firades med invigning av firandet den 1 mars och avslutades med en familjelördag den 20 oktober.

Under 2018 fyllde Knivsta bibliotek 90 år vilket firades med invigning av firandet den 1 mars och avslutades med en familjelördag den 20 oktober.

Programverksamheten för barn har under året varit stor, med allt från stor familjelördag, klassvisningar och pyssellördagar till teater- och musikprogram. Sammanlagt har totalt 1 966 personer varav 1 514 barn deltagit under de lässtimulerande aktiviteterna vid 107 tillfällen under året. För ungdomar har det varit sammanlagt 13 tillfällen med aktiviteter där 130 personer har deltagit.

Under de 46 program och aktiviteter som anordnades för vuxna under 2018 har sammanlagt 799 personer deltagit. Bland årets samarbetspartners hittar vi KBV; Knivstabibliotekets Vänner, Regionbiblioteket och Lyckträffen.

Under året uppgick antalet lån till 103 806, varav 2 167 var e-böcker och 186 e-filmlån.

Utöver bibliotekets fysiska besök, som 2018 uppgick till drygt 90 000, är nästan 45 000 besökare via bibliotekets digitala vägar, till exempel webb, Facebook och Instagram.

Vägledning inom den digitala utvecklingen har våra besökare ett stort behov av, både vad gäller utskrifter, privata skärmar, CV och så vidare. Biblioteket hjälper uppskattningsvis runt 5 000 besökare i dessa frågor varje år. För att bättre kunna hjälpa dessa grupper finns medel avsatta från regeringen för att stärka folkbibliotekens kompetens på området. Medel kommer också för satsningar som Stärkta bibliotek och Litteraturstöd.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 december 2019