Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta växer

Välkommen till Knivsta växer!

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling. Här kan du ta del av hur Knivsta växer och utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur. Du kan också läsa mer om Knivsta kommun, om tätorterna och den levande landsbygden, om människorna i Knivsta och om allt det som händer inom kultur, fritid, skola och omsorg. 

Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Småstaden Knivsta växer fram

Knivstas vision, befolkningsprognoser, fyrspårsavtalet med staten och stadsutvecklingsprojekt. Läs mer om hur småstaden Knivsta växer fram, i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Knivsta 2035 - två nya och hållbara stadsdelar

Knivsta växer vidare och utvecklas. Kommunen planerar att möta den förväntade tillväxten med två nya, hållbara och grönskande stadsdelar. I västra Knivsta respektive Alsike planeras sammanlagt 3 500 bostäder till år 2035.

Bygga, bo och miljö

Vad händer i centrala Ängby?

Nu byggs det i centrala Ängby. Här växer ett nytt område fram, med gator, radhus, flervåningshus och förskola. Se vad som händer och hur det kommer att se ut när det är klart!

Bygga, bo och miljö

Frågor och svar om stadsutvecklingen i Knivsta kommun

Här hittar du vanliga frågor och svar om stadsutvecklingen i Knivsta kommun. Ta del av svar om bland annat Knivsta 2035, fyrspårsavtalet, medborgardialoger och hur kommunen planerar för framtiden.

Politik och organisation

Medborgarrådets enkät #3 - om framtidens Knivsta

Nära till grönska och natur. Ett utbud av kaféer och restauranger. Och möjlighet för invånarna att transportera sig med både kollektivtrafik och egen bil. Det är delar av det som Medborgarrådets deltagare tycker ska prioriteras när de två nya stadsdelarna och framtidens Knivsta planeras.

Bygga, bo och miljö

Delta och påverka!

Hur vill du att Knivsta ska se ut i framtiden? Läs mer om hur du som lever och verkar i kommunen kan delta och påverka, och se vilka medborgardialoger som är aktuella just nu.

Nyheter