Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skolval och skolbyte

Skolvalet till förskoleklass samt för en del elever i kommande årskurs 5 och årskurs 7 sker i början av januari. Du gör ditt val via vår e-tjänst som för 2022 håller öppen mellan 10 och 23 januari. E-tjänsten hittar du här på sidan under skolvalsperioden.

Att välja skola

När ditt barn ska börja förskoleklass och när ditt barn går i en skola i Knivsta kommun där nästa årskurs inte finns, reserverar kommunen en plats för ditt barn på den skola som har ditt bostadsområde som upptagningsområde. Nytt för 2022 är att även elever i årskurs 4 på Brännkärrsskolan och årskurs 4 på S:ta Maria skola ska göra ett skolval inför årskurs 5.

Om du vill välja en annan skola för ditt barn än den där Knivsta kommun reserverar en plats, gör du det under skolvalsperioden mellan 10 och 23 januari 2022.

Regler för skolval

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet. Det brukar kallas för närhetsprincipen.

Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att ditt barn automatiskt blir placerat vid den skola som ligger närmast hemmet.

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Vid val av skola till förskoleklass samt för vissa elever till årskurs 5 och årskurs 7

Elever som ska börja i förskoleklass och elever som går i en skola där nästa årskurs inte finns, väljer skola under en valperiod som 2022 pågår under perioden 10-23/1. Inbjudan till skolval skickas ut via brev. Du väljer sedan skola via vår e-tjänst.

Om du är nyinflyttad eller om du saknar tillgång till e-tjänsten, kan du hämta en blankett i Kontaktcenter eller ladda ned den här på sidan. Blanketten heter "Anmälan till skolval".

Beslutet om skolvalsplacering får du normalt i mars. Ibland kan du få vänta längre på ditt beslut om du sökt till friskola eller skola i annan kommun.

I normalfallet kvarstår inte rätten till skolskjuts till den valda skolan.

Hur du överklagar skolvalsbeslutet

Om du inte är nöjd med skolvalsplaceringen, så kan beslutet överklagas. Läs mer om hur du gör via länken "Hur du överklagar ett skolval" längre ner på sidan.

Byte av skola för andra åldrar

Genom skolvalet kan du inte byta skola för annat än inför förskoleklass och för de elever som går i en skola där nästa årskurs inte finns. Om du funderar på att ditt barn ska byta skola, använder du istället blanketten "Byte av skola samt in- och utflyttningsanmälan". Valet kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan. Om ditt barn är folkbokförd i en annan kommun men du önskar skolplats i Knivsta kommun, använder du blanketten "Ansökan om skolplacering för elev folkbokförd i annan kommun". Ingen garanti finns att plats erbjuds i detta fall.

I normalfallet kvarstår inte rätten till skolskjuts till den valda skolan.

Ansöka om skolbyte under läsåret

Från och med höstterminen 2020 genomförs skolbyten endast vid några tillfällen per termin. Inga skolbyten genomförs i slutet av terminen.

Under läsåret 2021/2022 gäller följande tider för skolbyte:

Sista ansökningsdag

Skolstart

21 maj

Vecka 34

11 oktober

Vecka 45

15 november

Vecka 2 (vårterminen 2022)

25 februari

Vecka 12

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 oktober 2021