Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skolval och skolbyte

Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 sker under de två första veckorna i februari. Du gör ditt val via vår e-tjänst som håller öppen mellan 1 och 14 februari.

Regler vid val av skola

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev placeras på en viss skola, men vårdnadshavarens önskemål om skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola nära hemmet.

Det kan finnas flera skolor som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Vid val av skola till förskoleklass och årskurs 7

Elever som ska börja i förskoleklass och årskurs 7 väljer skola under en valperiod som pågår under perioden 1-14 februari varje år. Inbjudan till skolval skickas ut via brev. Du väljer sedan skola via vår e-tjänst.

Om du är nyinflyttad eller om du saknar tillgång till e-tjänsten, kan du hämta en blankett i Kontaktcenter, via vårt blankettarkiv på webben eller här på sidan. Blanketten till förskoleklass heter "Anmälan till förskoleklass". När det gäller årskurs 7 så ska du kontakta rektor på önskad skola.

Byte av skola för andra åldrar

Du kan inte byta skola för andra årskurser än förskoleklass och årskurs 7 genom skolvalet. Om du funderar på att ditt barn ska byta skola, använder du e-tjänsten. Valet kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

Om du vill välja annan skola än den kommunen anvisat gäller inte längre rätten till skolskjuts.

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2020