Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgifter och regler

Avgiften för barn inom förskola 1-5 år, liksom avgiften för barn med fritidshem, beräknas på familjens gemensamma inkomst före skatt. Knivsta kommun tillämpar maxtaxa.

Taxan i korthet

  • Barn inom förskoleverksamhet och fritidshem betalar full avgift oavsett vistelsetid
  • Avgift för fritidshem erläggs med full avgift inom maxtaxans ram
  • Avgifterna erläggs tolv månader per år
  • Terminsavgift betalas för varje barn på fritidsklubben

Höjd maxtaxa för barnomsorg och fritidsverksamhet från 1 januari 2020

Regeringen har i förordning (2001:160) beslutat om höjning av inkomsttaket för maxtaxa i förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem. Inkomsttaket höjs till 49 280 kronor (hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad).

Läs mer

E-tjänster och blanketter

Autogiro, anmälanPDF (pdf, 147.3 kB)

Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020