Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hälsobesök

Hälsobesök erbjuds i årskurserna, förskoleklass, 2, 4, 5, 7, 8 och gymnasiet år 1.

Förskoleklass

Hälsobesök med elev och vårdnadshavare, samtal om inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

Hälsobesök med samtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer. Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt. Synundersökning erbjuds vid behov. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa och livsstil.
Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.

Årskurs 5

Vaccination mot HPV för flickor. Vaccinationen omfattar 2 doser.

Årskurs 7

Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANT och sex- och samlevnadsfrågor. Hälsoundersökningen omfattar längd, vikt och rygg.
Synundersökning erbjuds vid behov.

Årskurs 8

Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta för elever födda 2002 och senare.

Gymnasiet, årskurs 1

Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa och livsstil, ANT och sex- och samlevnadsfrågor. Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt. Synundersökning erbjuds vid behov.

Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020