Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fyrspårsavtalet

I Trafikverkets nationella transportplan finns en utbyggnad av spårkapaciteten med. Det handlar om att bygga fyra spår från länsgränsen Stockholm-Uppsala län fram till Uppsala central. På dessa sidor får du en sammanfattning av Fyrspårsavtalet, Trafikverkets nationella plan för en förbättrad infrastruktur samt arbetet som utförs av regeringens samordnare för ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

 

I Trafikverkets nationella transportplan finns en utbyggnad av spårkapaciteten med. Det handlar om att bygga fyra spår från länsgränsen Stockholm-Uppsala län fram till Uppsala central.

Bakgrunden är att Trafikverket funnit att infrastrukturen längs stråket – Ostkustbanan, Arlandabanan och E4 – i hög grad bidrar till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. Stråket mellan Uppsala och Stockholm är också en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige.

Förslaget om utbyggnad till fyra spår är villkorat. Det förutsätter att Knivsta och Uppsala kommuner möter upp med ökat bostadsbyggande. Man syftar här på det arbete som genomförs av regeringens samordnare för att få till ökat och hållbart bostadsbyggande i regionen.

Antalet bostäder har förhandlats

Antalet bostäder förhandlades hösten 2017 mellan Knivsta kommun och staten. För Knivstas del innebär det så kallade Fyrspårsavtalet att kommunen ska möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder inom de kommande fyrtio åren fram till år 2057. Fokus ligger på att utveckla områden i Knivsta tätort väster om järnvägen samt i Alsike.

I december 2017 godkände kommunfullmäktige förslaget och avtalet kunde därefter tecknas mellan Knivsta kommun, Region Uppsala och staten.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020