Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Samråd för två nya naturreservat

Kommunen föreslår två ytterligare naturreservat i Knivsta - ett i Kölängsskogen och ett i Ängbyskogen. Fram till och med 2 juni 2021 kan du lämna synpunkter på de båda förslagen. Här hittar du mer information och tar del av handlingar om de två reservatsförslagen.

Ängbyskogen ligger väster om Knivsta tätort och Kölängsskogen öster om tätorten, intill sjön Valloxen.

Syftet med reservatsbildningarna är att bevara biologisk mångfald och värden för friluftslivet.

Lämna synpunkter senast 2 juni

Lämna skriftliga synpunkter senast den 2 juni genom att sända brev till Park- och naturenheten, Knivsta kommunhus, 741 75 Knivsta.

Du kan också skicka synpunkter som e-post till knivsta@knivsta.se.

Ange diarienummer Dnr: SUN-2021/164 för synpunkter angående Ängbyskogen och Dnr: SUN-2021/165 angående Kölängsskogen.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Har du frågor?

Har du funderingar kring naturreservaten eller processen för att bilda ett naturreservat?

Var med på digitalt möte

Välkommen att delta på ett digitalt möte där tjänstepersoner berättar om reservatsprocessen och svarar på frågor, tisdagen den 4 maj kl 18 - 20. Gå till mötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ring eller skicka e-post

Det går också bra att kontakta växeln på telefonnummer 018 - 34 70 00 och be att få tala med kommunekolog Carin von Köhler, eller skicka e-post till carin.von.kohler@knivsta.se.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 maj 2021